Weekly on Wednesday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, starting from Mar 31, 2021, until Oct 24, 2021
Start time: 11:00 - End time: 17:00

Op passende wijze is de tentoonstelling Koele Wateren in Museum Gouda geopend door de directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. Samen met Marc de Beyer, directeur van Museum Gouda en conservator Ingmar Reesing doopten zij letterlijk de nieuwste expositie, waarna zij gezamenlijk de vier zalen bezochten en stil stonden bij een aantal hoogtepunten. Koele Wateren is een reis door vier eeuwen Nederlandse schilderkunst met water als vriend én vijand in de hoofdrol. In de tentoonstelling zijn prachtige schilderijen te zien van onder andere Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en Isaac Israels, aangevuld met eigen collectiestukken. De link met de 21e eeuw en de zeespiegelstijging wordt gelegd aan de hand van de korte film ‘Gouda Atlantis’.

Koele Wateren – Schatten uit het Rijks Denkt men aan Nederland, dan denkt men aan water. Nederlanders verdienen er hun brood mee, hebben er oorlogen op uitgevochten, maar moeten zich er ook tegen beschermen. Schilders hebben het water, als vriend én vijand, door de eeuwen heen op vele manieren vastgelegd. Voor Koele Wateren is in de collectie van het Rijksmuseum gezocht naar verborgen schatten waar het water bijna letterlijk vanaf druipt. En dat is gelukt! Er zijn relatief onbekende werken van grote meesters te zien plus parels van minder bekende schilders.

Uniek erfgoed Koele Wateren toont niet alleen bruiklenen van het Rijksmuseum, maar ook werken uit de eigen collectie van Museum Gouda. Daarnaast worden unieke een-op-een werktekeningen van de Goudse Sint Janskerk getoond. Deze werden in de 16de eeuw gebruikt bij de vervaardiging van de bekende Goudse Glazen. Het is bijzonder dat deze zogenoemde cartons bewaard zijn gebleven. Als ze achter elkaar worden uitgerold zijn ze wel 1,7 kilometer lang. Nergens ter wereld is een vergelijkbare schat aan zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse tekeningen te vinden. In Koele Wateren worden zes van deze cartons tentoongesteld, die het Ontzet van Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog weergeven.

Laatste kans Koele Wateren is een reizende tentoonstelling langs vijf musea, die in Museum Gouda wordt afgesloten. In verband met de lockdown(s) is Koele Wateren zeer beperkt in het land te zien geweest. Liefhebbers kunnen de topstukken vanaf heropening van het museum nog tot en met 11 juli 2021 in bewonderen.

Uit het Rijks, in het land Voor de serie ‘Schatten uit het Rijks’ hebben vijf stadsmusea de handen ineengeslagen: Stedelijke Musea Zutphen, Westfries Museum in Hoorn, Hannemahuis in Harlingen, Markiezenhof in Bergen op Zoom en Museum Gouda. Koele Wateren is na Lage Landen het tweede deel in de serie. Hoge Luch ten is het vervolg op Koele Wateren , met wederom veel topwerken uit het Rijksmuseum. Deze tentoonstelling is vanaf 10 juli 2021 te zien in het Hannemahuis in Harlingen en reist in 2022 naar Gouda